Det lilla företaget med de många möjligheterna

Consult & Bild AB är ett litet företag med många kontakter. Det har funnits sedan augusti 1989. Företagets ägare är konsulten och konstnärinnan Eva C Johansson.

Företagets namn kommer ur mina intressen att arbeta med människor i organisation och att måla. Jag presenterar båda sidorna av mina intressen på denna hemsida. Du får även del av mitt nätverk av konsulter som jag samarbetar med.

Välkommen till en upptäcktsresa bland kurser, människor, akvareller, litografier och presenter!

Utbildning som når fram

Under lång tid har jag genomfört kurser, utbildningar och konsultuppdrag som syftar till individ-, grupp-, ledar- och chefsutveckling. Jag har satt fokus på den hälsosamma arbetsplatsen, samtalet, ledarskap, samspelet mellan ledare och grupp samt EQ - känslans kompetens som är ett vedertaget uttryck för en viktig kompetens i ledarskapet. Genderperspektivet är en annan infallsvinkel som varit viktig för mig.

Lång erfarenhet

Jag har varit konsult i många år och efterfrågan på mina tjänster ökar för varje år. Det har naturligtvis krävt en ständig utveckling i min konsultroll och av de tjänster som jag erbjuder.

Hög kvalitet

Hög kvalitet i det jag gör är avgörande i mitt arbete, därför jobbar jag nära kunden i så väl planering som uppföljning av uppdraget. För att kunna möta mina kunders behov av konsultativt stöd har jag knutit till mig samarbetspartners som även de kan erbjuda konsultinsatser och kurser av mycket hög kvalité.

Nätverksbyggare

Jag och Barbro Östling, Östling & Östling AB, startade konsultnätverket Förändringsarbetarna 1991. Vi har inom nätverkets ramar utvecklat olika kurser och genomför ett antal öppna kurser varje år.Där ingår sedan början av 2000 även Sören Wahlund och Hans Lind. I vårt yttre nätverk finns många fler konsulter som vi kan komplettera oss med beroende på uppdrag. Sedan mitten av 90-talet ger vi ut ett nyhetsbrev.

2005 startade vi förlag med utgivning av böcker och häften inom nätverket. Du hittar mer om våra utgåvor på hemsidan.

Jag har dessutom utvecklat ett samarbete med Lasse Karlsson, Ottsjöakademin AB . Vi genomför en hel del uppdrag tillsammans. Han driver UGL-kurserna där jag är kursledare.

Alla mina samarbetspartners har lång erfarenhet och är av yppersta klass. De bidrar till att jag kan erbjuda dig kvalitativa utbildningar och konsultinsatser, med säkerhet i "leveransen".

Copyright Consult & Bild AB 2004 - All kopiering förbjuden.